Opłata konferencyjna II Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych wynosi 100 zł.

Jednocześnie przekazujemy numer konta Uniwersytetu Śląskiego, na który można wykonać przelew kwoty. Jeśli nie stanowi to problemu prosimy o przelanie całej kwoty za wszystkich studentów poszczególnej uczelni biorących udział w Warsztatach.

adresat:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

ING Bank Śląski
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem: GEO-SFERA 2009

Informujemy również, że rejestracja na II Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne została już zamknięta.