22 kwietnia 2009 – Przywitanie uczestników, Spotkanie Integracyjne:

1. Przyjazd i zakwaterowanie uczestników,
2. Rejestracja uczestników w hallu głównym Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu (przy dinozaurze :),
3. Zabawa integracyjna w klubie studenckim „Konkurencja”.

23 kwietnia 2009 – Dzień Wykładowy – Rozpoczęcie o godzinie 9:00, zakończenie około godziny 16:00.

1. Uroczyste otwarcie II Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych „GEO-SFERA 2009” przez Pana Dziekana prof. dr hab. Adama Idziaka,
2. Prezentacja Katedry Geologii Stosowanej (Zakład Fizyki Ziemi, Zakład Geofizyki Stosowanej, Zakład Geologii Złóż),
3. Sesja poświęcona zagadnieniom omawianym w czasie trwania Ćwiczeń Terenowych

  • Spektroskopia promieniowania jądrowego
  • Metody elektryczne w geofizyce
  • Nowoczesne techniki GPS,

4. Prezentacje projektów i badań naukowych przez pracowników naukowych oraz studentów geofizyki z całej Polski,
5. W Dniu Wykładowym wszyscy uczestnicy zaproszeni zostaną na obiad do stołówki studenckiej,
6. Przewidziane są również dwie kilkunastominutowe przerwy na kawę, herbatę i drobne poczęstunki.
7. Około godziny 17:00 nastąpi przejazd uczestników z Sosnowca do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie.

Plan dnia wykładowego

24 kwietnia 2009 – Ćwiczenia Terenowe poświęcone górnictwu węgla kamiennego na Górnym Śląsku:

1. Wizyta w kopalni doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. Szkolenie z zakresu zagrożeń wybuchami pyłu węglowego. Pokaz kontrolowanego wybuchu pyłu węglowego w pobliskiej sztolni.
2. Rozjazd uczestników na kopalnie w grupach maksymalnie 20-osobowych. Szkolenie BHP, zjazd pod ziemię, zwiedzanie kopalni.
3. Przyjazd uczestników do Sławkowa w godzinach popołudniowych.

25 kwietnia 2009 – Ćwiczenia Terenowe poświęcone zagadnieniom geofizycznym:

1. Prezentacja sprzętu geofizycznego będącego w posiadaniu Katedry Geologii Stosowanej,
2. Podział uczestników na 3 grupy tematyczne (spektroskopia promieniowania jądrowego, metody elektryczne, techniki GPS),
3. Praca w terenie z użyciem sprzętu,
4. Towarzyskie spotkanie w piłkę nożną pomiędzy reprezentacją gości i gospodarzy Warsztatów
5. Pożegnalne ognisko

26 kwietnia 2009 – Zakończenie II Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych „GEO-SFERA 2009”

1. Przejazd uczestników do Katowic.