• Integrację studentów geofizyki z uczelni w całej Polsce
  • Nawiązanie kontaktów między uczelniami
  • Poszerzenie wiedzy z dziedziny nauk o Ziemi
  • Umożliwienie szerszego spojrzenia na geofizykę jako naukę stosowaną
  • Noclegi (w Domu Sportowca MOSiR w Sosnowcu, Akademikach i Domach Studenckich, a także w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie-Niwie)
  • Transport
  • Wyżywienie
  • Materiały konferencyjne i publikacje
  • Pamiątki
  • Dobrą zabawę